Termenii și condițiile IMPACT HOME MOB

Este important să rețineți că cumpărarea produselor online poate oferi o experiență diferită față de cumpărarea în magazin. Este important să luați în considerare următoarele aspecte:

 • Culorile produselor prezentate pe pagina web pot să difere de cele reale datorită mai multor factori, inclusiv setările monitorului dumneavoastră.
 • Dimensiunile și forma produselor pot să difere de cele prezentate pe pagina web, dar IMPACT HOME MOB furnizează informații complete despre dimensiunile produselor în descrierile acestora. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați că mărimea reală a fiecărui produs corespunde scopului pentru care l-ați achiziționat.
 • Fotografiile și imaginile de pe pagina web sunt doar cu rol ilustrativ/orientativ. Pentru o descriere exactă a produsului și a detaliilor incluse, trebuie să citiți cu atenție descrierea corespunzătoare a produsului.

Produsele vor fi livrate doar în cazul în care sunt disponibile și există posibilitatea ca  IMPACT HOME MOB să nu poată livra comanda. De asemenea,  IMPACT HOME MOB își rezervă dreptul de a retrage orice produs de la vânzare în orice moment. În astfel de situații, singura responsabilitate a  IMPACT HOME MOB față de dumneavoastră este rambursarea integrală a sumelor plătite pentru respectivele produse.

 IMPACT HOME MOB depune toate eforturile pentru a livra produsele în conformitate cu data de livrare asumată, menționată în e-mailul cu detalii despre livrare. Toate informațiile privind livrarea, oferită de  IMPACT HOME MOB (pe website, la telefon sau prin e-mail) sunt doar cu titlu estimativ și de aceea, pot varia de la caz la caz. Vă rugăm să consultați secțiunea Livrare pentru mai multe informații.

 IMPACT HOME MOB își rezervă dreptul de a ajusta prețurile și ofertele speciale practicate în mod liber și cu respectarea prevederilor legale.

Prețurile produselor din magazinul  IMPACT HOME MOB pot să difere de cele din magazinul online  IMPACT HOME MOB. În acest sens,  IMPACT HOME MOB nu poate fi făcut responsabil pentru prejudiciile create de informațiile publicate în magazinul virtual din erori ce nu ne aparțin.

Utilizarea intenționată a virușilor sau a altor programe sau materiale care pot fi dăunătoare sau distructive este interzisă pe acest site web. Accesul neautorizat la site-ul web, la serverul pe care acesta este găzduit sau la orice alt server, calculator sau bază de date legate de acest site web este interzis. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, sunteți de acord să nu atacați acest site web prin intermediul unui atac de blocare a serviciului sau de blocare distribuită a serviciului.

Nerespectarea acestei clauze va fi raportată autorităților competente pentru aplicarea sancțiunilor legale și va duce la suspendarea imediată a dreptului de a utiliza acest site web.

 IMPACT HOME MOB își rezervă dreptul de a anula comenzile pentru produse și / sau servicii afișate pe site-ul web ca urmare a unor erori tehnice sau care prezintă prețuri evidente eronate/derizorii (prețuri care pot fi apreciate în mod rezonabil ca eronate/derizorii de către consumatorul mediu).

Orice link-uri către alte site-uri web sau materiale ale terțelor părți, dacă există, postate pe site-ul web al  IMPACT HOME MOB sunt furnizate exclusiv în scop informativ, iar  IMPACT HOME MOB nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul acestor site-uri și materiale, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin intermediul acestor site-uri web.

 IMPACT HOME MOB are dreptul, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze comercializarea produselor online, parţial sau în totalitate, temporar sau permanent, cu sau fără notificare prealabilă.  IMPACT HOME MOB nu va fi responsabilă pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a disponibilităţii serviciului de comenzi online, fără ca prin această prevedere să se aducă atingere drepturilor pe care legea le recunoaște consumatorilor. De asemenea, comenzile online confirmate anterior de către  IMPACT HOME MOB, înainte de operațiunile de modificare, suspendare sau încetare dispuse, vor fi în mod corespunzător executate de către  IMPACT HOME MOB.

 IMPACT HOME MOB își asigură clienții de confidențialitatea datelor personale, inclusiv datele de autentificare, parolele și alte detalii asociate contului creat pe site, conform Politicii de Confidențialitate. Totuși, este responsabilitatea clienților să păstreze informațiile privind contul lor confidențiale în orice moment și să nu le dezvăluie terților. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, clienții confirmă că sunt de acord să notifice  IMPACT HOME MOB în cel mai scurt timp posibil dacă au suspiciuni cu privire la securitatea contului lor.

Este important de menționat că clienții trebuie să aibă cel puțin 18 ani și să dorească livrarea/procurarea Produselor și/Sau Serviciilor pe teritoriul României pentru a putea plasa o comandă validă pe site-ul IMPACT HOME MOB. De asemenea, clienții trebuie să furnizeze o adresă de e-mail valabilă și un număr de telefon la care pot fi contactați ușor.

Responsabilitatea livrării produselor

Responsabilitatea livrării produselor comandate de către cumpărător este asumată de către vânzător, în cazul  în care transportul este efectuat de  IMPACT HOME MOB. În același timp, riscul pierderii / bunurilor se transferă la cumpărător în momentul în care bunurile sunt efectiv predate către acesta.

Evenimentele de forță majoră

Evenimentele de forță majoră, cum ar fi cele imprevizibile, incontrolabile și inevitabile, pot afecta derularea unui contract și exonerează de răspundere partea care le invocă.

Litigii

La  IMPACT HOME MOB vrem să rezolvăm pe cale amiabilă orice situație pe care doriţi să o comunicați. Facem tot ce ne stă în putință pentru a găsi soluții și a rezolva orice problemă în cazul unor probleme.

Conform contractului, legea română este aplicabilă în cazul oricăror relații contractuale dintre părți. În eventualitatea în care apare un litigiu și nu se poate ajunge la o soluție pe cale amiabilă, acesta va fi soluționat prin intermediul instanțelor competente.

Politică de garanție și retur

SC IMPACT HOME MOB SRL, o companie înregistrată în Registrul Comerțului Cluj  cu numărul J12/4732/2023 , cu sediul în Cluj, Urusagului 15 C, reprezentată legal prin Administrator Ottilo Szabó (numită în continuare „Societatea” sau „Vânzătorul”), face publică politica sa de retur a produselor achiziționate din magazinele fizice. Această politică este în conformitate cu dispozițiile Ordonanței nr. 21/1992 privind protecția consumatorului, republicată și modificată, dispozițiile Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicată și modificată, și cu prevederile OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Politica de retur este valabilă începând cu data de 02.07.2024

Politică de returnare

 1. Serviciile, produsele precum accesoriile sau feroneria, achizitionate din magazinele fizice ale companiei, pot fi returnate în termen de 14 zile de la data achiziționării în cazul în care produsul este defect / neconform specificațiilor tehnice.
  .
 2. Nu se pot returna produsele  (electrocasnice, chiuvete, baterii, uși MDF) care s-au adus pe baza de comandă fermă acceptată / confirmată de cumpărător doar în cazul în care produsul prezintă defect de fabricație sau este neconform specificațiilor tehnice.

  3.Nu se pot returna sau schimba piesele prelucrate prin comandă fermă pentru serviciile de debitare, căntuire sau CNC realizate la comandă decât în cazul în care acestea prezintă defecte de prelucrare.

 1. Nerespectarea condițiilor de la punctul 1 duce la refuzul returului. Produsele trebuie să fie returnate în ambalajul original, însoțite de factură fiscală și bonul fiscal de achiziție, precum și documentația aferentă (fișe tehnice, manuale de utilizare, documentație tehnică, certificate de garanție și/sau conformitate).
 2. Pentru produsele comandate în magazine se acordă garanția de producător, conform certificatului de garanție emis la vânzare.

 3. Vânzătorul trebuie să livreze cumpărătorului produse care sunt în conformitate cu oferta acceptată de ambele părți. Produsele sunt considerate în conformitate dacă:

  a) Produsele corespund descrierii și au aceleași calități ca și mostrele sau modelele prezentate de vânzător consumatorului.

 4. b) Produsele sunt utilizate în mod normal pentru scopurile pentru care sunt destinate.
 5. c) Produsele sunt de același tip și prezintă parametri normali de calitate și performanță la care consumatorul poate să se aștepte, având în vedere natura produsului și declarațiile publice referitoare la caracteristicile concrete ale acestuia făcute de vânzător, producător sau reprezentanții lor, în special prin publicitate sau prin etichetare.
 1. Dacă instalarea unui produs nu face parte din contractul de vânzare și este efectuată de consumator, orice lipsă a conformității cauzată de o astfel de instalare nu va fi considerată echivalentă cu o lipsă de conformitate a produselor.

 2. În cazul unei lipse de conformitate, consumatorul are dreptul să solicite repararea sau înlocuirea produsului de la vânzător, fără costuri, cu excepția cazurilor în care aceste măsuri sunt imposibile sau disproporționate, sau poate cere o reducere a prețului sau rezoluțiunea ofertei în ceea ce privește produsul.

 3. Pentru a determina dacă o măsură reparatorie este disproporționată, se vor lua în considerare costurile implicate pentru vânzător, valoarea produsului fără lipsa de conformitate și importanța acesteia, precum și inconveniențele pentru consumator.

 4. Dacă vânzătorul nu poate furniza piese de schimb sau produse identice pentru înlocuire, repararea sau înlocuirea produselor poate fi considerată imposibilă.

 5. Repararea sau înlocuirea produselor va fi efectuată într-un interval de timp convenit în scris între vânzător și cumpărător, iar acest interval nu poate depăși 45 zile lucrătoare de la data la care cumpărătorul a semnalat lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului. Durata reparării sau înlocuirii depinde de natura și scopul produselor.
 1. Potrivit garanției legale de conformitate, vânzătorul are aceleași responsabilități pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul inițial vândut.

 2. Cumpărătorul poate solicita o reducere corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea ofertei  în următoarele situații:
  a) dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului;
  b) dacă vânzătorul nu ia măsuri de reparare într-un timp rezonabil;
   c) dacă vânzătorul nu ia măsuri de reparare fără a cauza consumatorului inconveniente semnificative.

 3. Cumpărătorul nu are dreptul să solicite rezoluțiunea contractului în cazul în care lipsa de conformitate este minoră.

 4. Răspunderea vânzătorului în ceea ce privește garanția legală de conformitate, conform punctelor de mai sus, este angajată dacă lipsa de conformitate apare în termen de doi ani de la livrarea produsului.

  16. Pentru produsele ale căror durate medii de utilizare sunt mai scurte de doi ani, termenul menționat la punctul 15 se scurtează până la această durată.

 5. Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a descoperit-o.

Politica actuală de retur se completează cu regulile Ordonanței nr. 21/1992 privind protecția consumatorului, republicată și modificată, Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile aferente, republicată și modificată, precum și cu prevederile OUG nr. 34/2014 referitoare la drepturile consumatorilor în contractele cu profesioniștii și la modificarea și completarea unor legi. Această politică de retur a intrat în vigoare la 1 iulie 2021 și va fi valabilă până când o nouă politică va fi aprobată.